HORAIRE

HORAIRE HIVER/PRINTEMPS 2018

L 

10.00*  


18.30*


Ma 

10.00* 

 

17.30*  

19.15 -hotPilates-


Me

10.00*  


18h30* 

20h15 -bikram13- (60 min)

J 

10.00*  

MIDI* -silent-


V 

10.00* 


17H15-hotPilates- 

18.30 -bikram13-


S  

8.00* 

10.00*


D  

9.00*  

11h -hotPilates-